ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فابس

لغت‌نامه دهخدا

فابس . [ ب ِ ] (لاتینی ،اِ) فاباس . فابش . باقلا. (ناظم الاطباء). از لاتینی فابس . (حاشیه ٔ برهان چ معین ). باقلی . || زاج . (فهرست مخزن الادویه ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ