ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غیرزاد

لغت‌نامه دهخدا

غیرزاد. [ غ َ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) (از: غیر، غر + زاد) روسپی زاده . غرزاد. (ناظم الاطباء). حرامزاده . رجوع به غرزاد و «غر» و فرهنگ شعوری ج 2 ورق 186 ب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ