ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غیاهب

لغت‌نامه دهخدا

غیاهب . [ غ َ هَِ ] (ع اِ) ج ِ غَیهَب . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به غیهب شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ