ترجمه مقاله

غیاظ

لغت‌نامه دهخدا

غیاظ. [ غ َی ْ یا ] (اِخ ) ابن مصعب . از بنی صبةبن أدد. رؤبه و به روایتی عجاج گوید :
و سیف غیاظ لهم غناظا
نعلو به ذا العضل الجواظا.

(از منتهی الارب ) (تاج العروس ).


ترجمه مقاله