ترجمه مقاله

غیاش

لغت‌نامه دهخدا

غیاش . (ع ص ، اِ) ج ِ غائش ، بمعنی رقاص و رقص کننده . (دزی ج 2 ص 234).
ترجمه مقاله