ترجمه مقاله

غنمة

لغت‌نامه دهخدا

غنمة. [ غ َ ن َ م َ ] (ع اِ) میش . (دزی ج 2 ص 229).
ترجمه مقاله