ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غنج مرش

لغت‌نامه دهخدا

غنج مرش . [ غ َ م َ رَ / رِ ] (اِ) بمعنی غنجرش که وزق و غوک باشد، و بفتح را هم گفته اند. (برهان قاطع) (آنندراج ). رجوع به غنجرش و غنجموش شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ