ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غنجموش

لغت‌نامه دهخدا

غنجموش . [ غ َ ] (اِ) جغز. (فرهنگ اوبهی ). غنجمرش . غنجرش . وزق . غوک . (برهان قاطع). وزغ . بَزَغ . چغز. قورباغه . قاس . رجوع به غنجرش ، وزغ ، غوک و قورباغه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ