ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غل غل خوردن

لغت‌نامه دهخدا

غل غل خوردن . [ غ ِ غ ِ خوَرْ / خُرْ دَ] (مص مرکب ) غلطیدن چیزی مدور و جز آن . غل خوردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ