ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلیو

لغت‌نامه دهخدا

غلیو. [ غ َ وْ ] (اِ) غلیواج . غلیواژ. پند. زغن .گوشت ربا. خاد. رجوع به غلیواج ، غلیواژ و زغن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ