ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلیمة

لغت‌نامه دهخدا

غلیمة. [ غ ِل ْ لی م َ ] (ع ص ) مؤنث غِلّیم . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به غَلّیم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ