ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلطی

لغت‌نامه دهخدا

غلطی .[ غ َ ل َ ] (ق مرکب ) به غلط. از روی اشتباه : خانه ٔ فلان را میخواست ، غلطی در خانه ٔ ما را زد. || (حامص ) سهو و خطا. (ناظم الاطباء). || (جمله ) در اشتباهی . در غلط هستی . رجوع به غَلَط شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ