ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلاظ

لغت‌نامه دهخدا

غلاظ. [ غ ُ ] (ع ص ) سطبر. درشت . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (غیاث اللغات ). غلیظ. (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ