ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلاظ

لغت‌نامه دهخدا

غلاظ. [ غ ِ ] (ع ص ، اِ) ج ِ غَلیظ. (غیاث اللغات ) (المنجد). صاحب اقرب الموارد جمع غلیظ را ذکر نکرده است .
- امعاء غلاظ . رجوع به امعاء شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ