ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غلاظ و شداد

لغت‌نامه دهخدا

غلاظ و شداد. [ غ ِ ظُ ش ِ ] (ترکیب عطفی ، ص مرکب ) به معنی غلاظ شداد است . رجوع به غلاظ شداد شود.
- قسمهای غلاظ و شداد ؛ سوگندهای سخت و استوار. قسمهای مغلظه .
- مأموران غلاظ و شداد . رجوع به غلاظ شداد شود.
- ملائکه ٔ غلاظ و شداد ؛ (در تداول ). رجوع به غلاظ شداد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ