ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غسویل

لغت‌نامه دهخدا

غسویل . [ غ َس ْ ] (ع اِ) گیاهی است در سباخ . (منتهی الارب ). گیاهی است در شوره زار. (از قطر المحیط).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ