ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غسولی

لغت‌نامه دهخدا

غسولی . [ ] (اِخ ) ابویوسف . رجوع به ابویوسف غسولی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ