ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غسل

لغت‌نامه دهخدا

غسل . [ غ ُ ] (اِخ ) موضعی است به جانب راست سمیراء. (منتهی الارب ). کوهی است در طرف راست سمیراء، و در آنجا آبی است . که آن را غُسله گویند. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ