ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غسل

لغت‌نامه دهخدا

غسل . [ غ َ س َ ] (اِخ ) کوهی است میان تیمار و هردو کوه طی ٔ، فاصله ٔ آن تا لفلف یک روز راه است . (از منتهی الارب ) (معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ