ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غسالی

لغت‌نامه دهخدا

غسالی . [ غ َس ْ سا ] (حامص ) کار غسال . مرده شویی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ