ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غرواسنگ

لغت‌نامه دهخدا

غرواسنگ . [ غ َرْ س َ ] (اِ) به معنی غرباسنگ است . (از فرهنگ شعوری ). رجوع به غرباسنگ و غرماسنگ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ