غرغند

لغت‌نامه دهخدا

غرغند. [ غ َ غ َ ] (اِ) پوست غیر کیمخت و ساغری . (برهان قاطع) (از آنندراج ). غرغن . غزغن . غزغند. (برهان قاطع).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما