ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غرزاد

لغت‌نامه دهخدا

غرزاد. [ غ َ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) حرامزاده . (آنندراج ). ترکیبی است از غر (قحبه ) و زاد. زاده ٔ روسبی و قحبه . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ