ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غذیذة

لغت‌نامه دهخدا

غذیذة. [ غ َ ذی ذَ ] (ع اِ) ریم و زرداب و خون زخم و گوشت مرده ٔ آن . (منتهی الارب ) (آنندراج ). غثیثة. (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ