ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غدفلة

لغت‌نامه دهخدا

غدفلة. [ غ َ ف َ ل َ ] (ع مص ) در ارزانی و نیکوحالی درآمدن . (منتهی الارب ) (آنندراج ): غدفل الرّجل ؛ وقع فی الاهیغین تثنیه ٔ اهیغ: ارزانی و خوبی حال و یا اکل و نکاح و یا اکل و شرب . (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ