ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غباری

لغت‌نامه دهخدا

غباری . [ غ ُ ] (اِخ ) (القیم الَ ...) مصری . یکی از اعضای دولت ملک ناصر متوفی بسال 762 هَ . ق . او راست : کتاب الدر فی القدح - و هو حمل زحل . چ حجر مصر ص 8. (از معجم المطبوعات ج 2 ستون 1406).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ