ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غاسل

لغت‌نامه دهخدا

غاسل . [ س ِ ] (ع ص ) نعت فاعلی از غسل . شوینده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ