ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عونی

لغت‌نامه دهخدا

عونی . [ ع َ ] (اِخ ) نام او محمدبن عبداﷲ عونی است و از مشهورترین سرایندگان اشعار عامیانه در نجد بود. وی در بریدة، در قصیم متولد شد و بسال 1342 هَ . ق . درگذشت . برای اطلاع از شرح حال وی رجوع به الاعلام زرکلی و دیوان النبط ج 2 ص 270 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ