ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عونی

لغت‌نامه دهخدا

عونی . [ ع َ ] (ص نسبی ) منسوب است به عون ، و آن لقب شاعری بود رافضی که سب صحابه میکرد، و گویند به امر عمربن عبدالعزیز وی را زدند تا درگذشت . (از اللباب فی تهذیب الانساب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ