ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عوص

لغت‌نامه دهخدا

عوص . (اِخ )ابن ارم بن سام بن نوح . پدر عاد است ، و قحطانیه به اوانتساب دارند. (از منتهی الارب ) (از الاعلام زرکلی ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ