ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عوص

لغت‌نامه دهخدا

عوص . [ ع َ وَ ] (ع اِمص ) سختی و دشواری . مقابل امکان و یسر. || نهر فیه عوص ؛ نهری که هر بار بصورتی روان شود. (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ