ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عوصر

لغت‌نامه دهخدا

عوصر. [ ع َ ص َ ] (اِخ ) نام جایی است . (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ