ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عوصرة

لغت‌نامه دهخدا

عوصرة. [ع َ ص َ رَ ] (اِخ ) نام مردی است . (از منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ