ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عوصاء

لغت‌نامه دهخدا

عوصاء. [ ع َ ] (اِخ ) جایگاهی است . رجوع به معجم البلدان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ