ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عه عه

لغت‌نامه دهخدا

عه عه . [ ع َه ْ ع َه ْ ] (ع صوت ) کلمه ای است که بدان شتر را زجر کنند تا بازایستد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). اسم صوت است که بوسیله ٔ آن شتران زجر میشوند تا حبس گردند. (از اقرب الموارد). || در تداول عامه ٔ فارسی زبانان صورتی از اَه ْاَه ْ صوت تنفر و انزجار است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ