ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عنفش

لغت‌نامه دهخدا

عنفش . [ ع َ ف َ ] (ع ص ) رجل عنفش اللحیة؛مرد انبوه و دراز ریش . (از منتهی الارب ) (از آنندراج ) (از ناظم الاطباء). عُنافش . عِنفاش . عَنفشی . عَنفَشیش . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ