ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عنافش

لغت‌نامه دهخدا

عنافش . [ ع ُ ف ِ ] (ع ص ) رجل عنافش اللحیة؛ مرد انبوه و دراز ریش . (از منتهی الارب ) (از آنندراج ) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ