ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عمیس

لغت‌نامه دهخدا

عمیس . [ ع ُ م َ ] (اِخ ) ابن معد. والد اسماء.صحابی است . (منتهی الارب ). در حبیب السیر آمده است که عمیس خثعمی شوهر اول هند بود که از او دخترانی به نام اسماء و زینب و سلمی داشت و شرح حال آنان را ذکر کرده است . رجوع به حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 428 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ