ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عمیس الحمائم

لغت‌نامه دهخدا

عمیس الحمائم . [ ع َ سُل ْ ح َ ءِ ] (اِخ ) وادیی است در راه بدر که آن حضرت (ص ) در آن فرودآمدند. (منتهی الارب ) (از آنندراج ) (ازناظم الاطباء). وادیی است بین مکه و مدینه بسوی بدر.(از اقرب الموارد). وادیی است بین مَلَل و فَرش که یکی از منازل رسول اﷲ (ص ) بسوی بدر بوده است ، و برخی آن را عمیس الحمام ضبط کرده اند. (از معجم البلدان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ