ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عمیسیة

لغت‌نامه دهخدا

عمیسیة. [ ع ُ م َ سی ی َ ] (ع اِ) یمین ناحق . (از منتهی الارب ). عمیسة. رجوع به عَمیسة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ