ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عمیسة

لغت‌نامه دهخدا

عمیسة. [ ع َ س َ ] (ع اِ) یمین ناحق . (منتهی الارب )(آنندراج ). سوگند به ناحق . (ناظم الاطباء). گویند: حلف علی العمیسة و العمیسیة؛ یعنی بر ناحق سوگند خورد. (از اقرب الموارد). عمیسیة. رجوع به عمیسیة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ