ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عمرو

لغت‌نامه دهخدا

عمرو. [ ع َم ْرْ ] (اِخ ) ابن بشر همدانی . رجوع به ابوهانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ