ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عمرط

لغت‌نامه دهخدا

عمرط. [ ع َ م َرْ رَ ] (اِخ ) (بنی ...) نام بطنی است بزرگ از لخم بن عدی ، از زیدبن کهلان ، از قحطانیة. (از معجم قبائل العرب از الاشتقاق ابن درید).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ