ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عمرد

لغت‌نامه دهخدا

عمرد. [ ع َ م َرْ رَ ] (اِخ ) نام اسب وعلةبن شراحیل است . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ