ترجمه مقاله

علی

لغت‌نامه دهخدا

علی . [ ع َ ] (اِخ ) ابن ناصرالدین بن احمد طرابلسی دمشقی حنفی . رجوع به علی طرابلسی شود.
ترجمه مقاله