ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی

لغت‌نامه دهخدا

علی . [ ع َ ] (اِخ ) ابن مقلة. علی بن حسن بن اسماعیل بن احمدبن جعفربن محمدبن صالح بن حسان بن حصن عبدری ، مشهور به ابن مقلة و مکنّی به ابوالحسن .رجوع به علی عبدری (ابن حسن بن اسماعیل بن ...) شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ