ترجمه مقاله

علی

لغت‌نامه دهخدا

علی . [ ع َ ] (اِخ ) ابن خلیل حنفی طرابلسی . رجوع به علاءالدین طرابلسی شود.
ترجمه مقاله