ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی ماردینی

لغت‌نامه دهخدا

علی ماردینی . [ ع َ ی ِ ما ] (اِخ ) ابن عثمان بن ابراهیم بن مصطفی بن سلیمان ماردینی حنفی ترکمانی . ملقب به علاءالدین . رجوع به علی ترکمانی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ