ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی عبدی

لغت‌نامه دهخدا

علی عبدی . [ ع َ ی ِ ع َ ] (اِخ ) ابن حسن بن اسماعیل عبدی . مکنی به ابوالحسن . از بنی عبدالقیس است . رجوع به علی عبدری (ابن حسن بن اسماعیل بن احمدبن جعفربن ...) شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ