ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

علی عبدری

لغت‌نامه دهخدا

علی عبدری . [ ع َ ی ِ ع َ دَ ] (اِخ ) ابن سعیدبن عبدالرحمان بن محرز عبدری . مکنی به ابوالحسن . فقیه و اصولی است . وی از اهالی جزیره ٔ میورقة بود و به مشرق رفت و عمل حج را به جا آورد و سپس به بغداد رفت و در محضر خطیب بغدادی و جز وی حضور یافت . و در جمادی الاَّخره ٔ سال 493 هَ . ق . در بغداد درگذشت . او راست :الکفایة فی مسائل الخلاف . (از معجم المؤلفین از مناقب الشافعی و طبقات اصحابه من تاریخ الذهبی ص 173 و الوافی صفدی ج 12 ص 72 و طبقات الشافعیه ٔ سبکی ج 3 ص 298و الصله ٔ ابن بشکوال ص 415 و کشف الظنون ص 1499).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ